ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักปลัด 13
2 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักปลัด 70
3 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนของกองคลัง ประจำปี พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) สำนักปลัด 52
4 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนของสำนักปลัดประจำปี พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) สำนักปลัด 85
5 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนของกองการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) กองการศึกษา 67
6 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนของกองสวัสดิการสังคม ประจำปี พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) กองสวัสดิการฯ 41
7 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนของกองช่าง ประจำปี พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) กองช่าง 63

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese