ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ยางหย่อง

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมลงนามออนไลน์เริ่มต้น "ลด ละ เลิกเหล้า " และเข้าสู่ระบบบำบัดรักษา ประจำปี 2567 เพื่อการนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดี นำไปสู่การเลิกเหล้าตลอดชีวิต กองการศึกษา 1
2 ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดอบรมให้ความรู้การสร้างสื่อเพื่อเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้าของชุมชน และการทำสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ให้กับผลิตภัณฑ์สินค้าของชุมชน กองสวัสดิการฯ 1
3 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ตารางปฏิบัติงานโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2567 สำนักปลัด 14
4 สิทธิประโยชน์กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป สำหรับทุกคนทุกสิทธิ กองสวัสดิการฯ 29
5 การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่อง ตำแหน่ง กรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่อง สำนักปลัด 28
6 ประกาศเรื่อง รายการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธรรมาราม ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2567 กองการศึกษา 16
7 ประกาศ เรื่องการรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่อง ตำแหน่งประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่อง(ผู้ทรงคุณวิฒิภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) สำนักปลัด 29
8 รัฐบาลสนับสนุน One Stop Service (OSS) จุดเดียวครบถึงเบี้ย ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการคนพิการ กองสวัสดิการฯ 32
9 ประชาสัมพันธ์การยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กองสวัสดิการฯ 30
10 การใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนประจำปี 2567 สำนักปลัด 18

หน้า 1 จาก 37

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


QR Code
อบต.ยางหย่อง
 
ลิขสิทธิ์ © 2561-2565 องค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่อง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่อง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3246-3027
 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล