สภาพทั่วไป อบต.ยางหย่อง


ที่ตั้ง
     ตำบลยางหย่องมีพื้นที่ประมาณ 6,376 ไร่หรือ 10.20ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ประกอบเกษตรกรรม ประมาณ 4,703ไร่ พื้นที่ที่อยู่อาศัยประมาณ 1,332 ไร่


alt

อาณาเขต


     alt  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ตำหรุ  อ.บ้านลาด
     alt  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ท่ายาง  อ.ท่ายาง
     alt  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ท่าคอย  อ.ท่ายาง
     alt  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ท่าแลง  อ.ท่ายาง
alt

หมู่บ้าน
      ตำบลยางหย่องประกอบด้วย 5 หมู่บ้าน ได้แก่


หมู่บ้าน ผู้นำหมู่บ้าน ชาย หญิง ครัวเรือน
 alt  หมู่ที่ 1 บ้านยางหย่อง นายจรัญ บุญแท้ 334 421 260
 alt  หมู่ที่ 2 บ้านท่าวาย นายปัญจพัฒน์  ไขศรี 274 270 168
 alt  หมู่ที่ 3 บ้านโรงหีบ นายพร  พิมพ์วัล 259 319 196
 alt  หมู่ที่ 4 บ้านยางชุม นายปราโมทย์ พุ่มทอง 351 396 346
 alt  หมู่ที่ 5 บ้านท่าโล้ นายอุเทน  เตี้ยเตี๊ยะ 311 309 229

 

alt


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


QR Code
อบต.ยางหย่อง
 
ลิขสิทธิ์ © 2561-2565 องค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่อง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่อง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3246-3027
 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล